คำร้องและทำนอง โดย คุณครูไพโรจน์   เสือประสงค์
 
               อุดมรังสีสดสีแพรวพรายบุปผาเรียงรายมากมายพฤกษาสะพรั่ง
สวนหย่อมน้อมใจอยู่ในภวังค์ ดั่งมีมนต์ขลังทุกวันที่ได้มาเยือน
อุดมรังสีสดสีตระการ ดังทิพย์วิมานเปรียบปานสวรรค์ลอยเลื่อน
ถึงห่างแสนไกลก็ไม่เคยเลือน คิดไปก็เหมือนบ้านเรือนที่เคยอยู่มา
เขตรั้วกว้างใหญ่โอบกอดอาคาร สระสวยตระการสราญสุขสมอุรา
มวลหมู่มัจฉาว่ายแหวกธารา ร่มเงาศาลาน่าชมภิรมย์สุขใจ
อุดมรังสีสดสีเรืองรอง สดใสใยยองมั่นปองสมดังฝันใฝ่
สำเร็จวิชากลับมาอาลัย ไม่อยากไปไหนห่างไกลอุดมรังสี
  -------------------------------------------------------------------------------------  
     
 
เพลงมาร์ชอุดมรังสี
 
 
             
คำร้อง โดย คุณครูธงชัย สาระพจน์
ทำนอง โดย คุณครูจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
   
             อุดมรังสีเป็นแหล่งศึกษา              มุ่งพัฒนาเยาวชน   
  วิชาการเด่นเป็นที่พึงแห่งตน                 มานะอดทนเสมอมา  
  จิตรวมพร้อมพรักสมัครสมาน               สร้างทุกกาางานนำมวลมิตรมา  
  น้ำใจงามเด่นดุจดวงดารา                      ความรักศรัทธาคือสามัคคี  
  ชมพูแดงแทนความแกร่ง                       ดุจกำแพงน้ำใจรักใคร่ทวี  
  ใจก่อเกื้อจิตเอื้ออารี                                 อุดมรังสีน้องพี่ดุจสายสัมพันธ์  
  ร่วมใจรักชาติรักศาสนา                         แนบชิดอุราชีวีนิรันดร์  
  หลอมใจเป็นหนึ่่งเพื่อจอมราชัน              น้อมเศียรอภิวันตราบชีพมลาย  
  -------------------------------------------------------------------------------------