โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ด้วยสีชอล์คซากุระ ธรรมชาติสร้างชีวิต ซากุระสร้างงานศิลปะ
ณ. ห้องสมุดโรงเรียนวัดอุดมรังสี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554